Enne vaatluste teostamist palume kõigil vaatlejatel tutvuda käesoleva juhendiga. Siit saate infot, mida ja kuidas erinevate nähtuste puhul vaadelda ja kuidas esitada andmeid. Nendest reeglitest tuleb kindlasti kinni pidada, sest ainult nii saate koguda teadusliku väärtusega andmeid.

Kõik Eesti Äikesevaatlejate Võrgu andmed sisestatakse ühtsesse andmebaasi, kus aastatest 2006-2014 on juba ligi 15000 vaatlust. Äikesevaatlejate kogutud info põhjal on Tartu Ülikooli geograafia osakonnas koostatud ja avaldatud üks rahvusvaheline teadusartikkel. Samuti on kogutud palju huvitavat infot ohtlike ilmanähtuste leviku kohta Eestis.

Alates 2015. aastast hõlmab Eesti Äikesevaatlejate Võrk äikese- ja tormivaatlejaid. Äikesevaatlejad koguvad infot nii äikese kui ohtlike ilmanähtuste kohta. Kogutud äikeseandmed aitavad hinnata välgu-detektorite efektiivsust ja töökindlust.

Tormivaatlused hõlmavad kõiki olulisi Eestis esinevaid ohtlikke ilmanähtusi. Ohtlike ilmanähtuste ja nende põhjustatud kahjustuste kohta kogutav info on asendamatu: radarid ja satelliidipildid võivad viidata selliste nähtuste esinemisvõimalusele, kuid nende tegelikku esinemist ja kahjustusi saavad kinnitada vaid kohalikud vaatlejad. Uus tormivaatluste juhend põhineb Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi (European Severe Storms Laboratory) metoodikal. Kõik piisavalt hea kvaliteediga vaatlused tõlgitakse inglise keelde ja edastatakse Euroopa andmebaasi.

Loodame, et juhendiga tutvumine ja vaatluste teostamine annavad Teile uusi ja kasulikke teadmisi ning huvitavaid kogemusi. Põnevaid ja ohutuid vaatlusi kõigile Eesti Äikesevaatlejate Võrgu liikmetele!


Sven-Erik Enno,
Eesti Äikesevaatlejate Võrgu peakoordinaator

Tagasi