See peatükk on mõeldud nii äikese- kui tormivaatlejatele. Kõik ohtlike nähtuste andmed kantakse ohtlike nähtuste sisestusvormidesse. Ohtlikenähtuste sisestusvorm koosneb seitsmest sektsioonist: vaatleja andmed, vaatluskoha andmed, nähtuse ajaandmed, nähtuse kirjeldus, kahjustuste kirjeldus, infoallikate iseloomustus ja sisestusvormi lõpusektsioon. Vaatleja ja vaatluskoha andmete sektsioonid täitke vastavalt peatükis 3 toodud juhistele. Nähtuse ajaandmete sektsiooni täitmist on kirjeldatud peatükis 5.1. Nähtuse kirjeldus sõltub nähtuse olemusest, mistõttu juhised on esitatud nähtuste kaupa peatükkides 5.2-5.12. Kahjustuste kirjeldamise juhised on toodud peatükis 5.13 ja infoallikate iseloomustamise juhised peatükis 5.14. Sisestusvormi lõpusektsiooni täitmist on lähemalt kirjeldatud peatükis 6.

Üks sisestusvorm on mõeldud ühe nähtuse kirjeldamiseks. Kui samaaegselt esineb mitu ohtlikku nähtust (näiteks tormituul ja rahesadu), siis täitke iga nähtuse kohta eraldi sisestusvorm.

Ohtlike nähtuste puhul on kohustuslikuks märkida nähtuse tüüp ja alguskuupäev. Ülejäänud vaatlusi teostage niipalju ja nii täpselt kui antud oludes võimalik.

Tagasi