Lumesajuga seotud ohtlikud nähtused jagunevad kolmeks põhitüübiks. Esimesel juhul tekitab probleeme lühikese ajaga sadav suur lumekogus. Teisel juhul lisandub tugevale lumesajule tormituul, mis keerutab üles juba maha sadanud lund, tekitades tuisku. Kolmanda tüübi moodustavad erakordselt varajased sügisesed ja hilised kevadised lumesajud. Lehtes puudele ja põõsastele kogunenud märja lume raskus võib murda oksi. Samuti tekitab selline lumesadu kahjustusi aia- ja põllukultuuridele.

Millal ekstreemsest lumesajust või lumetormist teatada?

Talvisest lumesajust või lumetormist teatage juhul kui 12 tunni jooksul sajab vähemalt 20 sentimeetrit lund (mõõdetuna tasases lagedas kohas). Kui esineb tavatult varajane (sügisel) või hiline (kevadel) lumesadu, mis kahjustab taimi, teatage sellest alati, sõltumata sadanud lume kogusest.

Kuidas ekstreemset lumesadu või lumetormi kirjeldada?

1) Kui palju lund sadas? Mõõtke sadanud lume kogus sentimeetrites võimalikult tasasel lagedal kohal. Kui lund oli maas juba enne ekstreemset sadu, mõõtke kohast, kus varem sadanud lumi oli eemaldatud. Mõõtmine on soovitatav teha võimalikult kohe pärast ekstreemse saju lõppu.

2) Kui suur oli sajuhulk veena? Sademetemõõtja olemasolul veeks sulatatud sademete hulk millimeetrites.

3) Kui kaua sadu kestis? Hinnake saju kogukestust tundides juhul kui saju täpne algus- ja lõpukellaaeg ei ole teada.

4) Milline oli nähtuse iseloom? Kas esines ainult lumesadu või lumesadu ja tuisk. Viimasel juhul lisandub sadavale lumele tugeva tuule tõttu maapinnalt üles puhutud lumi. Väga tugevate lumetormide korral võib päevasel ajal nähtuse iseloomuks olla "valge pimedus". Sel juhul on sadu ja tuisk nii intensiivsed, et nähtavus kahaneb nullilähedaseks, horisonti ei ole võimalik eristada ning maapinnal ja õhus olev lumi moodustab koos pilvedega ühtse valge massi. Eestis esineb nii võimsaid lumetorme harva.

5) Lumehangede keskmine ja maksimaalne kõrgus. Kui tegu oli lumetormiga ja tekkisid hanged, mõõtke nende keskmine ning maksimaalne kõrgus sentimeetrites. Ärge esitage lumehangede kõrgusena teede ja tänavate äärde lükatud lumevallide kõrgust!

6) Kas lumesajuga kaasnes vaatluskohal äike? Võimsamate lumetormidega kaasneb ka Eestis mõnikord äike. Märkige äike, kui ajavahemikus 15 minutit enne kuni 15 minutit pärast lumetormi oli vaatluskohas kuulda vähemalt üks müristamine.

7) Nähtuse detailsem kirjeldus. Muu nähtust kirjeldav lisainfo, mis ei lähe kahjustuste alla.

Ekstreemse lumesaju/lumetormi sisestusvormi täitma

Tagasi