Ohtlikud ilmanähtused võivad tekitada väga erineva ulatuse ja iseloomuga kahjustusi. Käesolevas peatükis on välja toodud viis peamist punkti, mille alusel erinevaid kahjustusi liigitada. Loomulikult ei kaasne iga ohtliku nähtusega kõiki siin toodud kahjustuste tüüpe. Seega on siintoodu vaid üldine juhis ja kirjelduse koostamisel lähtuge eelkõige konkreetsete kahjustuste iseloomust.


1) Varaline kahju. Enamik ohtlikest nähtustest võivad tekitada varalist kahju. Erinevat liiki tormituuled võivad hooneid otseselt kahjustada. Võimalikud on ka kaudsed kahjustused murdunud ja hoonetele ning sõidukitele langenud puude või okste tõttu. Hooneid ja sõidukeid võivad kahjustada ka välgulöögid, rahe ja paduvihmast tingitud üleujutused. Paduvihmaga kaasnevad tugevad veevoolud võivad rikkuda või kahjustada teid.

2) Aia- ja põllukultuuride kahjustused. Aia- ning põllukultuure kahjustavad sagedamini rahe, paduvihm ja erinevat liiki tormituuled. Tugeva saju ja tuule koosesinemisel on näiteks vilja lamandumine eriti tugev. Väga ohtlik on ka lumesaju või jäite esinemine kasvuperioodil, tekitades taimedele külmakahjustusi.

3) Puude ja metsade kahjustused. Puudele ja metsadele tekitavad enim kahju tugevate tuultega seotud nähtused. Need võivad murda nii üksikuid oksi, puid kui ka ulatuslikke metsaalasid. Siia kategooriasse lähevad ka välgulöökide poolt kahjustatud puud. Mõnikord võib puid kahjustada ka rahe (rebib lehti küljest) või jää- ja lumeladestus (okste ja puude murdumine ladestuse massi tõttu).

4) Otsene kahju inimestele ja loomadele. Siia alla käivad kõik ohtlike nähtuste poolt põhjustatud vigastused ning surmajuhtumid.

5) Muude kahjustused. Kahjustused, mis eelneva nelja punkti alla ei kuulu.

Tagasi