Millis(t)est allika(te)st pärineb nähtuse kohta esitatud info? Sisestusvormis on infoallikate iseloomustamiseks kolm valikut: märkida võib ühe või mitu. Valige "Nägin ise nähtust" juhul kui viibisite nähtuse esinemise ajal vaatluskohal ja nägite seda. Kui Te nähtust ei näinud ja info põhineb vaid hiljem nähtud kahjustustel, valige "Nägin nähtuse kahjustusi". Kui olete kasutanud muid infoallikaid, siis valige "Kaudsed infoallikad".

Kirjeldage kaudseid infoallikaid lähemalt juhul, kui info nähtuse kohta põhineb täielikult või osaliselt nendel. Kaudne infoallikas võib olla näiteks ajalehe või Interneti artikkel nähtuse või selle kahjustuste kohta. Sel juhul tuleks esitada viide infoallikale (ajalehe nimi ja kuupäev või internetiaadress). Kui nähtuse kohta on Internetis fotosid või videoid, võib kaudsete infoallikate alla märkida ka vastavad internetiaadressid (viited).

Tagasi