Gustnaado ehk pagikeeris on suhteliselt hiljuti kasutusele võetud termin. Tegu on keerisega, mis tekib äikesepilve tugevate pagituulte piirkonnas (inglise keeles gust - tuulepuhang). Gustnaado tüüpiline diameeter on mõnikümmend meetrit ja kõrgus kuni mõnisada meetrit, nähtavaks muudab selle maapinnalt üles keerutatud tolm ja praht. Erinevalt tavalise pagituule poolt üles keerutatud tolmupilvedest on gustnaado korral vaadeldav õhu keeriseline liikumine. Erinevalt tornaadost puudub gustnaado keerisel aga ühendus pilvedega. Gustnaado kahjustused sarnanevad tugeva tormituule või nõrgema tornaado omadega.

Millal gustnaadost teatada?

Teatage gustnaadost alati, kui olete kindel, et nähtus esines. Kui pole kindel, kas tegu oli tornaado või gustnaadoga, teatage tornaadost. Kui pole kindel, kas tegu oli gustnaado või tavalise tormituulega, teatage tormituulest.

Kuidas gustnaadot kirjeldada?

1) Kas 30 minuti jooksul esines 5 km raadiuses rohkem kui üks gustnaado (kui jah, siis mitu)? Mõnikord võib rünksajupilve tuulefrondil korraga tekkida rohkem kui üks gustnaado. Sel juhul märkige üles esinenud gustnaadode arv.

2) Suurim MÕÕDETUD tuulekiirus pange kirja vaid juhul, kui tegu on reaalse anemomeetri lugemiga. Anemomeetri puudumisel hinnake tuule kiirust visuaalselt.

3) Suurim visuaalselt hinnatud tuulekiirus määrake Beauforti skaala põhjal.

4) Kahjustustevööndi keskmine laius. Kui suur oli kahjustustevööndi keskmine laius meetrites?

5) Kahjustustevööndi suurim laius. Kui suur oli kahjustustevööndi suurim laius meetrites?

6) Kahjustustevööndi pikkus. Kui suur oli kahjustustevööndi pikkus meetrites?

7) Nähtuse liikumissuund. Kui võimalik, hinnake nähtuse liikumissuunda 8 või 16 ilmakaare süsteemis (joonis 4), näiteks SW=>NE või edel=>kirre.

8) Kas gustnaadoga kaasnes vaatluskohal äike? Märkige äike, kui ajavahemikus 15 minutit enne kuni 15 minutit pärast gustnaadot oli vaatluskohas kuulda vähemalt üks müristamine.

9) Nähtuse detailsem kirjeldus. Muu nähtust kirjeldav lisainfo, mis ei lähe kahjustuste alla.

Gustnaado sisestusvormi täitma

Tagasi