Tornaado (eesti keeles ka tromb või keeristorm) on mõne meetri kuni paari kilomeetrise läbimõõduga tugev tuulekeeris rünksajupilve ja maapinna vahel. Lisaks maapinnalt tõstetud prahile ja tolmule aitab tornaadot nähtavaks muuta ka selles toimuv veeauru kondenseerumine. Tornaado on Eestis haruldane.

Väga sageli peetakse äikesepilvedega kaasnevaid tavalisi tormituuli (pagi) ekslikult tornaadoks. Tornaadot aitab pagist eristada iseloomulik äikesepilvest rippuv pilvelehter. Tornaado purustuste vöönd on kitsam, selgemini piiritletud ja intensiivsem (kahjustada saab praktiliselt kõik ette jääv). Murtud metsaaladel on puud tuule keeriselise iseloomu tõttu paisatud risti-rästi, seda eriti purustustevööndi keskosas. Pagi puhul lebavad puud kahjustatud metsaaladel paralleelselt.

Millal tornaadost teatada?

Teatage tornaadost alati, kui olete kindel, et nähtus esines. Kui kahtlete, kas tegu oli tornaado või gustnaadoga, teatage tornaadost. Kui te ei ole kindel, kas tegu oli tornaado või tavalise tormituulega, teatage kindlasti tormituulest. Kui maismaa kohal esinev pilvelehter ei ulatu maapinnani ning maapinna kohal pole näha tolmu- ega prahipilve, teatage lehterpilvest.

Kuidas tornaadot kirjeldada?

1) Kas 30 minuti jooksul esines 5 km raadiuses rohkem kui üks tornaado (kui jah, siis mitu)? Mõnikord esinevad tornaadod gruppide või seeriatena. Kui nägite rohkem kui ühte tornaadot, pange kirja esinenud tornaadode arv.

2) Tornaado intensiivsus TORRO skaalas.

3) Millel põhineb esitatud intensiivsushinnang? Valige, kas esitatud intensiivsushinnang põhineb kahjustuste iseloomul või mõõdetud tuule kiirusel.

4) Suurim MÕÕDETUD tuulekiirus pange kirja vaid juhul, kui tegu on reaalse anemomeetri lugemiga. Anemomeetri puudumisel hinnake tuule kiirust visuaalselt.

5) Suurim visuaalselt hinnatud tuulekiirus määrake nõrga tornaado korral Beauforti skaala põhjal (lisa 3). Tugevamate tornaadode puhul saab selle tuletada kahjustuste iseloomu põhjal TORRO skaalast.

6) Kahjustustevööndi keskmine laius. Kui suur oli kahjustustevööndi keskmine laius meetrites?

7) Kahjustustevööndi suurim laius. Kui suur oli kahjustustevööndi suurim laius meetrites?

8) Kahjustustevööndi pikkus. Kui suur oli kahjustustevööndi pikkus kilomeetrites?

9) Nähtuse liikumissuund. Kui võimalik, hinnake nähtuse liikumissuunda 8 või 16 ilmakaare süsteemis (joonis 4), näiteks SW=>NE või edel=>kirre.

10) Kas oli nähtav tornaadole iseloomulik pilvelehter? Pange kirja, kas tornaadole iseloomulik pilvelehter oli nähtav kogu ulatuses pilvest maapinnani, lõppes maapinnast kõrgemal või puudus täiesti (nähtav ainult pöörlev prahi- ja tolmupilv maapinna kohal). Viimast juhtub tõelise tornaado puhul äärmiselt harva.

11) Kas tornaadoga kaasnes vaatluskohal äike? Märkige äike, kui ajavahemikus 15 minutit enne kuni 15 minutit pärast tornaadot oli vaatluskohas kuulda vähemalt üks müristamine.

12) Nähtuse detailsem kirjeldus. Muu nähtust kirjeldav lisainfo, mis ei lähe kahjustuste alla.

Tornaado sisestusvormi täitma

Tagasi