Rahe on soojal poolaastal rünksajupilvedest langev tahkete sademete liik. Raheterad on kõvad (jäised) ja vähemalt 0,5-sentimeetrise läbimõõduga. Suurimad Eestis vaadeldud raheterad on olnud läbimõõduga 10-12 cm. Raheterad võivad olla kerakujulised, piklikud, lapikud või ka täiesti korrapäratu kujuga jäätükid.

Millal rahest teatada?

Soovitatav on teatada kõigist rahesadudest (terade läbimõõt vähemalt 0,5 cm). Kindlasti tuleks rahest teatada aga siis, kui suurima tera läbimõõt on vähemalt 2 sentimeetrit või kui väiksematest raheteradest moodustub tasasele lagedale maapinnale vähemalt 2 sentimeetri paksune kiht.

Kuidas rahet kirjeldada?

1) Suurima rahetera läbimõõt (või suurim pikkus). Esitage suurima rahetera läbimõõt sentimeetrites. See on väga oluline info, mis võimaldab hiljem eristada ohtliku rahe juhtumeid. Kui rahetera ei ole keraja kujuga, esitage pikim võimalik läbimõõt.

2) Suurima rahetera kaal (grammides). Kaaluda on mõtet vaid ohtlikke raheteri läbimõõduga vähemalt 2 cm.

3) Raheterade keskmine läbimõõt. Hinnake raheterade keskmist läbimõõtu sentimeetrites. See on eriti oluline juhul kui keskmine läbimõõt suurimate terade läbimõõdust oluliselt erineb (üksikud suured terad väiksema rahe hulgas).

4) Kui maapinnale tekkis rahekiht, siis kui paks oli see lagedal tasasel maapinnal? Rahekihi paksus sentimeetrites, sobiv koht mõõtmiseks on näiteks lage põld või plats, mitte räästaste ja veerennide alune, kus võivad moodustuda kõrged rahehanged.

5) Iseloomustage raheterade kuju ja ehitust. Raheterade kuju võib olla ümar, piklik, koonusjas, lapik, kettakujuline või isegi okkaline. Raheterad võivad olla läbipaistvad või selgelt nähtava kihilise ehitusega. Mõnikord on raheterad poorsed (õhulised). Agregaatsete raheterade puhul on näha, et suuremad terad on tekkinud väiksemate ühinemisel.

6) Kas rahesajuga kaasnes vaatluskohal äike? Märkige äike, kui ajavahemikus 15 minutit enne kuni 15 minutit pärast rahesadu oli vaatluskohas kuulda vähemalt üks müristamine.

7) Nähtuse detailsem kirjeldus. Muu nähtust kirjeldav lisainfo, mis ei lähe kahjustuste alla, näiteks katuseräästaste alla kuhjunud rahevaalude suurim kõrgus.

Rahe sisestusvormi täitma

Tagasi