Beau-forti pallid Tuule nimetus Tuule kiirus m/s Tuule mõju kirjeldus
0 TUULEVAIKUS 0 - 0,2 Suits tõuseb otse üles, veepind on peegelsile.
1 VAIKNE TUUL 0,3 - 1,5 Suits kaldub veidi kõrvale, veepind väreleb.
2 KERGE TUUL 1,6 - 3,3 Tuult on tunda vastu nägu, puude ja põõsaste lehed sahisevad ning värisevad.
3 NÕRK TUUL 3,4 - 5,4 Suits on peaaegu horisontaalne, lehed ja väikesed oksad võnguvad pidevalt.
4 MÕÕDUKAS TUUL 5,5 - 7,9 Puuladvad painduvad, keskmised oksad liiguvad. Tolm ja vabad paberilehed hakkavad lendlema.
5 ÜSNA TUGEV TUUL 8,0 -10,7 Peened puud õõtsuvad, nõrgad tüved ja keskmise suurusega oksad liiguvad.
6 TUGEV TUUL 10,8-13,8 Peened traadid undavad, jämedad puuoksad õõtsuvad. Tühjad plastmassist vedelikunõud kukuvad ümber.
7 VALI TUUL 13,9-17,1 Vastu tuult on raske käia. Puutüved õõtsuvad, oksad kalduvad.
8 RAJUTUUL 17,2-20,7 Tuul liigutab kohalt kinnitamata esemeid ja võib põhjustada kergeid purustusi, puuoksad murduvad.
9 TORM 20,8-24,4 Mõned katused ja ajutised ehitised purunevad. Puuoksad ning mõned puud murduvad.
10 TUGEV TORM 24,5-28,4 Suured puud murtud või juurtega välja kistud, noored puud lookas. Hoonetel ja katustel purustused.
11 MARU 28,5-32,6 Laialdased tormikahjustused puudel, katustel, hoonetel.
12 ORKAAN üle 32,7 Metsad laastatud, ulatuslikud kahjustused hoonetel, nõrgemad ehitised ja mõned aknad purunevad.

Tagasi