Tähis TORRO skaalas Intensiivsus Tuule kiirus m/s Tuule mõju kirjeldus
T0 VÄGA NÕRK 17 – 24 Tolm ja praht maapinnalt üles keerutatud, väiksed puuoksad murdunud, vili tornaado teel lamandunud. Nõrgematel katustel väiksemad kahjustused, telgid kahjustatud.
T1 NÕRK 25 – 32 Raskem praht ja kerged lamamistoolid õhku tõstetud, puitaiad pikali paisatud. Puuoksad murdunud. Hoonetel ja katusel kergemad kahjustused.
T2 MÕÕDUKAS 33 – 41 Väiksemad puud üles juuritud, suurematel suured oksad murdunud. Nõrgemad hooned tugevalt kahjustatud, nõrgemad katused pealt kistud, korstnad purunenud.
T3 TUGEV 42 – 51 Osad suuremad puud täielikult murdunud või üles juuritud. Nõrgemad ehitised täielikult hävinenud, tugeva konstruktsiooniga katused osaliselt pealt kistud.
T4 VÄGA TUGEV 52 – 61 Hulgaliselt täiesti murdunud või üles juuritud suuri puid. Kergemad ehitised ja autod õhku tõstetud ja eemale paisatud. Osad tugevamad katused täielikult pealt kistud.
T5 ÄÄRMISELT TUGEV 62 – 72 Tugevamatest majadest seinad alles, osad nõrgemad vanemad majad täielikult kokku varisenud. Rasked autod õhku tõstetud ja eemale kantud.
T6 MÕÕDUKALT HÄVITAV 73 – 83 Osad tugevamate majade seinad kokku varisenud. Paljud nõrgemad vanemad majad täielikult kokku varisenud.
T7 TUGEVALT HÄVITAV 84 – 95 Puitsõrestikuga hooned täielikult hävinenud, osad kiviseinad kokku varisenud, metallkonstruktsioonid kergelt paindunud. Vedurid rööbastelt paisatud. Puutüved õhus lendava prahi poolt osaliselt kooritud.
T8 VÄGA TUGEVALT HÄVITAV 96 – 107 Puumajade jäänused suurele alale laiali paisatud. Kivimajad hävinenud, tugevad metallkonstruktsioonid oluliselt paindunud. Autod pika maa taha kantud.
T9 ÄÄRMISELT TUGEVALT HÄVITAV 108 – 120 Püsti jäänud puutüvede jäänused täielikult kooritud. Ulatuslikud kahjustused ka tugevaimatel metall-konstruktsiooniga hoonetel. Vedurid ja rongid raud-teedest eemale kantud.
T10 SUPERTORNAADO 121 – 134 Tugeva konstruktsiooniga hooned õhku tõstetud ja pika maa taha kantud. Tugevaimad raudbetoon-rajatised tugevalt kahjustatud või täielikult hävinenud.

Tagasi