Joonis 4. Ilmakaared kuueteistkümne ilmakaare süsteemi järgi.

Tagasi