Teate esitamine: Tormituul
märgistatud väljad on kohustuslikud.
NB! Registreerimata vaatlejate teated läbivad järelkontrolli
Vaatleja andmedVaatluskoht


Aluspinna tüüp, mille kohal nähtus esines


Kuupäev ja kellaaeg
Täpsus:
Täpsus:
Täpsus:
Täpsus:

Nähtuse kirjeldus
m/s
palli Vali väärtusKahjustuste kirjeldus

Info allikas
Millis(t)est allika(te)st pärineb nähtuse kohta esitatud info?