2019-01-04 20:58:40

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrk võeti 1. novembril 2018 toimunud koosolekul ametlikult Eesti Meteoroloogia Seltsi liikmeks. Eesti Meteoroloogia Selts (lühend EstMS, inglise keeles Estonian Meteorological Society) on ilmast ja kliimast huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi (Eesti LUS) põhikirja ning oma põhikirjaga vastavuses. Eesti Meteoroloogia Selts asutati 23. märtsil 2018.

Ühinemine Eesti Meteoroloogia Seltsiga annab Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgule seni puudunud ametliku staatuse. See võimaldab laiendada koostööd näiteks Ilmateenistuse ja Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumiga (ESSL). Viimase ametlikuks partneriks saamise läbirääkimised on praeguseks jõudnud lõppfaasi ja leping sõlmitakse tõenäoliselt juba lähinädalatel. Siis hakkavad Eestist kogutud ohtlike ilmanähtuste andmed senisest kiiremini ja efektiivsemalt jõudma Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi (ESWD).

Äikese- ja tormivaatlejate igapäevast tegevust need ümberkorraldused otseselt ei mõjuta. Endiselt on oodatud kõigi tähelepanekud ohtlike nähtuste kohta Eestis ja võrgustiku liikmelisus on jätkuvalt tasuta. Suuremad ilmahuvilised võivad muidugi kaaluda ka Eesti Meteoroloogia Seltsiga liitumist, kuid see on vabatahtlik ja äikese- ning tormivaatlustest sõltumatu lisavõimalus. Eesti Meteoroloogia Seltsi liikmemaks on 20 EUR aastas, üliõpilastele ja pensionäridele 5 EUR aastas), rohkem infot on saadaval Seltsi kodulehel.

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgu juhtkond soovib kõigile vaatlejatele põnevat 2019. aastat!


Sven-Erik Enno,
EÄV peakoordinaator