2019-01-22 20:23:06

Jaanuari alguses sõlmitud lepingu alusel sai Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgust (EÄV) Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi ametlik partnerorganisatsioon. Eesti poolelt allkirjastas lepingu Eesti Looduseuurijate Seltsi president Urmas Kõljalg, kuna EÄV kuulub Eesti Meteoroloogia Seltsi, mis omakorda tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi alluvuses. Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi poolseks allkirjastajaks oli organisatsiooni asedirektori esindaja Thomas M. E. Schreiner.

Euroopa Ohtlike Tormide Laboratoorium ESSL (inglise k European Severe Storms Laboratory) on rahvusvaheline mittetulunduslik teadusorganisatsioon, mille eesmärgiks on koguda andmeid Euroopas esinevate ohtlike ilmanähtuste ja nende kahjustuste kohta ning neid teaduslikult uurida. Organisatsioon ühendab oma ala tippteadlasi, teadusasutusi ja vabatahtlikest vaatlejatest koosnevaid võrgustikke üle Euroopa. Korraldatakse ohtlike ilmanähtuste ja nende prognoosimise teemalisi koolitusi ja kursusi, samuti iga kahe aasta tagant toimuvad Euroopa ohtlike tormide konverentsi. Inglise keelt valdavad huvilised võivad Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi kohta lähemalt lugeda ESSL-i kodulehelt.

Ilmateenistuste ja vabatahtlike organisatsioonide abil kogutud andmeid hoitakse Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasis ESWD (inglise k European Severe Weather Database). Hetke seisuga on ESSL-i partneriteks Saksamaa, Austria, Tšehhi, Soome, Slovakkia, Rumeenia, Horvaatia ja Serbia ilmateenistused. EÄV tüüpi vabatahtlikke vaatlejaid koondavad partnerorganisatsioonid tegutsevad aga Poolas, Tšehhis, Hispaanias, Itaalias, Austrias, Horvaatias ja Saksamaal.

Ametlik partnerlus ESSL-iga annab võimaluse Eestis kogutud ohtlike ilmanähtuste andmete senisest kiiremaks ja efektiivsemaks edastamiseks Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi. Selle võimaluse realiseerimine eeldab veel mõningast tööd. Eeskätt on vaja luua arvutiprogrammid, mis EÄV andmebaasi laekuvad vaatlused ESWD formaati ümber konverteeriks. Lõppeesmärgiks on EÄV vaatluste võimalikult kiire ja automaatne edastamine ESWD andmebaasi.

Äikese- ja tormivaatlejate töös liitumine ESSL-ga mingeid otseseid muudatusi kaasa ei too. Jätkuvalt on oodatud andmed kõigi Eestis esinevate ohtlike ilmanähtuste ja nende kahjustuste kohta. Kõik Eestist laekuvad vaatused säilitatakse lisaks ESWD-sse saatmisele jätkuvalt ka EÄV andmebaasis, kus need on arhiivi vahendusel nähtavad ja uuringuteks kättesaadavad kõigile vaatlejatele, teadlastele ning teistele huvilistele.


Sven-Erik Enno,
EÄV peakoordinaator