Vaatluste teostamisel ja andmete edastamisel palume järgida käesolevat juhendit. Juhendi mõte on muuta erinevate vaatlejate poolt eri paikades teostatud vaatlused omavahel võrreldavaks ja anda neile seeläbi teaduslik väärtus.

Vaatlusreeglid on kõigile vaatlejatele ühtsed. Veidi erinev on aga pabertabelite ja Interneti andmevormide ülesehitus. Käesolev juhend annab täpsed juhised Interneti andmevormide täitmiseks. Juhul, kui soovite kasutada pabertabeleid, tutvuge eelnevalt kindlasti vastava juhendiga.

Andmed esinenud nähtuste kohta soovitame saata esimesel võimalusel. Kiire andmete esitamine tagab nende parema kvaliteedi. Andmete saatmisega viivitades võite unustada olulisi detaile. Samas ei saa soovitada Internetiandmebaasi täitmist äikese ajal kuna elektrivõrkude ülepinge võib arvutit kahjustada. Seega tuleks äikese ja sellega seotud ohtlike nähtuste andmed saata võimalikult kohe pärast äikese möödumist.

Äikeseandmete sisestusvormid koosnevad viiest ja tormivaatluste omad seitsmest erinevast sektsioonist. Osad sektsioonid, näiteks vaatleja ja vaatluskoha andmed ning andmevormi lõpusektsioon on kõigile nähtustele ühesugused. Nende ülesehitust ja täitmist on kirjeldatud peatükkides 3 ja 6. Nähtuste spetsiifiliste sektsioonide täitmist kirjeldab äikesevaatluste puhul peatükk 4 ning tormivaatluste puhul peatükk 5.

Kui Teil on küsimusi juhendi või vaatlusmetoodika osas, pöörduge Sven-Erik Enno poole (vaatlusvõrgu koordinaator, e-post: seenno@ut.ee).

Tagasi