Vaatleja ja vaatluskoha andmed on nii äikese- kui tormivaatluste väga oluline osa. Näiteks puudulik vaatluskoha info muudab ka ülejäänud vaatlusandmed kasutuskõlbmatuks. Äärmiselt oluline on ka ajasüsteemist kinni pidamine. See on vaatlejatele võimalikult lihtsaks tehtud: kõik vaatlused teostatakse parajasti kehtivas riiklikus ajasüsteemis.

Andmete sisestusvormi vaatleja ja vaatluskoha sektsioonid on sõltumata vaadeldavast nähtusest ühesugused, seega on järgnevalt toodud info ühtviisi oluline nii äikese- kui tormivaatlejatele. Ainsa väikese erinevusena ei pea äikesevaatluste puhul esitama aluspinna tüüpi, mille kohal nähtus esines. Tormivaatluste puhul esitatakse see vaatluskoha sektsiooni viimase osana.

Ajasüsteem

Kõik äikese ja ohtlike nähtuste ajaandmed määrake parajasti kehtivas riiklikus ajasüsteemis, suvel seega suveajas (UTC+3 tundi) ja talvel talveajas (UTC+2 tundi). Seega piisaba ajaandmete fikseerimiseks tavalisest kellast või muust ajanäidu funktsiooniga seadmest (mobiiltelefon). Suveajaga seotud teisendused rakendatakse saabunud andmetele enne uuringuid automaatselt.

Vaatleja andmed

Vaatlejakonto puudumisel esitatakse vaatlejate andmete sektsioonis vaatleja ees- ja perekonnanimi ning e-maili aadress. Kohustuslikud on ees- ja perekonnanime lahtrid. Järgnevalt on esitatud täidetud sektsiooni näide. Vaatlejakonto olemasolul vaatleja andmeid uuesti sisestama ei pea, kuid vajalik on sisselogimine.Eesnimi. Märkige oma eesnimi (täitmine kohustuslik, ei näidata avalikult).

Perekonnanimi. Märkige oma perekonnanimi (täitmine kohustuslik, ei näidata avalikult).

E-mail (kui on). Märkige oma e-maili aadress juhul kui kasutate e-posti (ei näidata avalikult). Jätke lahter tühjaks, kui Teil ei ole e-maili aadressi.


Vaatluskoha andmed

Vaatluskoha andmete sektsioonis esitatakse kogu vajalik info vaatluskoha geograafilise asendi võimalikult täpseks määratlemiseks. Järgnevalt on esitatud täidetud sektsiooni näide.Sektsiooni täitmiseks on 4 võimalust:

1. Positsioneerimine. Suunatud GPSi sisaldavate nutiseadmete kasutajatele.

2. Andmete käsitsi sisestamine. See võtab kõige rohkem aega, soovitame kasutada vaid juhul kui Maa-ameti automaatotsingutega ei õnnestu vaatluskohta mingil põhjusel leida.

3. Maa-ameti aadressiotsing. Kõige mugavam viis vaatluskoha andmete sisestamiseks juhul kui vaatluskohal on postiaadress.

4. Maa-ameti kaardiotsing. Kõige mugavam viis postiaadressita vaatluskoha andmete sisestamiseks (näiteks kui vaatluskoht asub keset metsa või rannas).

1. Positsioneerimine

Alates 2017. aastast on võimalik enda asukohta määrata ka positsioneerimise teel. Selleks kasutatakse peamiselt nutitelefonides leiduvat GPS moodulit, ja/või Wi-Fi võrke. Arvutis kasutatavatest veebisirvijatest näib täpsem olevat Google Chrome. Selleks, et oma asukoht positsioneerimise teel määrata, vajutage nuppu "Määra asukoht positsioneerimisega". Juhul kui asukoht õnnestub leida kuni 100 meetri täpsusega, täidetakse automaatselt koordinaatide väljad ning aadressiks märgitakse Maaameti andmebaasis neile koordinaatidele vastav aadress. Juhul kui piisava täpsusega asukohta ei leita, välju ei täideta ning asukoht tuleb ikkagi sisestada teisi viise kasutades.

Esmakordsel positsioneerimisel küsib veebisirvija luba asukoha määramiseks. Kui soovite seda võimalust kasutada, siis tuleb see luba anda. Positsioneerimist kasutatakse ainult vaatluslehe täitmiseks.

2. Andmete käsitsi sisestamine

Maakond. Vaatluskoha maakond (täitmine kohustuslik).

Linn/vald. Vaatluskoha linn või vald (täitmine kohustuslik).

Tänav ja maja number/küla ja talu, vaatluskohta täpsustav info ja geograafilised koordinaadid. Kohustuslik on täita üks kolmest, eelistatavalt tänav ja maja number linnas või küla ja talu maal. Kui liigute nähtuse esinemise ajal ringi, võite maja numbri või talu nime ka esitamata jätta ja panna kirja vaid küla, linna või linnaosa. Näiteks Kabala küla või Tallinn, Kristiine linnaosa.

Kui vaatluskohal puudub postiaadress, soovitame võimalusel esitada vaatluskoha laiuskraadi ja pikkuskraadi. Need andmed tuleb esitada kümnendmurruna ja nelja komakohaga.

Kui postiaadress puudub ja geograafilisi koordinaate ei ole võimalik määrata, märkige vaatluskohta täpsustava info lahtrisse vaatluskoha asend lähima asula suhtes, näiteks 3 km Kabala külast lõunas, Türi vald, Järvamaa.

Asukohatäpsus. Vaatluskoha asukohatäpsus (täitmine kohustuslik) aitab andmete hilisemal analüüsil eristada erineva täpsusega esitatud vaatluskohti. Valige rippmenüüst täpsus, mis kõige paremini iseloomustab esitatud vaatluskohta. "Täpne" valige vaid juhul kui esitate vaatluskoha postiaadressi või GPS-ga määratud koordinaadid ja viibisite antud kohas (100 meetri raadiuses) kogu nähtuse esinemise aja.

Aluspinnatüüp, mille kohal nähtus esines määratakse vaid ohtlike nähtuste vaatlemisel. Valige, kas nähtus esines maismaa või veekogu kohal. Veekogudena on silmas peetud eeskätt merd, Peipsit ja Võrtsjärve. Osad nähtused (vesipüks, merelt rannikule saabuv torm või pagi) võivad alata veekogu kohal ja jõuda hiljem maismaale. Sellisel juhul märkige nii "veekogu" kui "maismaa". Kui maismaa kohal esinev ohtlik nähtus, näiteks tormituul, hõlmab ka väiksemaid järvi, märkige vaid "maismaa". Äikesevaatluste puhul aluspinna tüüpi ei määrata, vaatluskoha andmete sektsioonis vastav osa puudub.

3. Maa-ameti aadressiotsing

Maa-ameti automaatne aadressiotsing võimaldab aadressiväljade automaatset täitmist. Otsingulahtrisse sisestage aadress postiaadressile vastupidises järjekorras ehk esimesena tänav ja maja number/talu nimi, siis linn/küla jne. Suured algustähed ei ole olulised.

Ärge unustage, et vaatluskoha asukohatäpsus ning (ohtlike nähtuste korral) nähtus esinemine maismaa või mere kohal tuleb manuaalselt sisestada. Juhul kui esitate vaatluskoha postiaadressi või GPS-ga määratud koordinaadid ja viibisite antud kohas (100 meetri raadiuses) kogu nähtuse esinemise aja valige asukohatäpsuseks "täpne".

Enne rakenduse kasutamist tutvuge kindlasti allpool toodud näidetega.


Näide 1. Otsime aadressi Kaare 23, Türi linn, Järva maakond. Kui sisestada vaid Kaare 23 ilmub õige variant avanevas rippmenüüs ja kui sellel klikkida, täidetakse kõik vaatluskoha aadressi väljad automaatselt valitud vaatluskoha andmetega.

Näide 2. Otsime aadressi Haanja küla, Võru maakond. Kui sisestada vaid Haanja ei ilmu soovitud aadress avanevas rippmenüüs.

Õige asukoha saamiseks tuleb otsinguväljale sisestada Haanja küla.


Näide 3. Otsime aadressi Koru, Laguja küla, Nõo vald, Tartu maakond. Kui sisestada vaid Koru ei ilmu soovitud aadress avanevas rippmenüüs.

Õige asukoha saamiseks tuleb otsinguväljale sisestada Koru, Laguja.

Näide 4. Otsime aadressi Alguse, Võhu küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond. Siin ilmneb, et Maa-ameti aadressiotsing väljastab (teadmata põhjusel) sama aadressi neljakordselt. Sellistel juhtudel soovitame valida esimese (kõige ülemise) variandi.

4. Maa-ameti kaardiotsing

Uuendusena on alates novembrist 2016 võimalik kasutada Maa-ameti kaardiotsingut mis võimaldab vaatluskohana valida suvalise punkti kaardil. Kasutage seda rakendust juhul kui vaatlus on teostatud paigas, millel puudub postiaadress.

Ärge unustage, et vaatluskoha asukohatäpsus ning (ohtlike nähtuste korral) nähtus esinemine maismaa või mere kohal tuleb manuaalselt sisestada. Juhul kui suudate vaatluskoha asukoha kaardil määrata vähemalt 100-meetrise täpsusega ning viibisite antud kohas kogu nähtuse esinemisaja valige asukohatäpsuseks "täpne".


Näide. Oletame, et vaatlus toimus Põõsaspea neeme tipus.

1. Avame kaardiakna klikkides "kuva kaart" lingil.

2. Suurendame kaardil üles Põõsaspea neeme. Seda võib teha sammhaaval kasutades suurendusnuppu kaardi ülemises vasakus servas. Samuti võib suurendamiseks aadressiotsingusse sisestada Noarootsi vald, kus otsitav asukoht paikneb. Sel juhul suurendatakse ja tsentreeritakse kaart automaatselt otsitavale vallale ning käsitsi suurendamist on vähem.

3. Kui Põõsaspea neem on piisavalt üles suurendatud klikkige vaatluskoha asukohas. Ilmub aken pealkirjaga "Leitud mitu aadressobjekti. Vali aadress". Valige kõige detailsem aadress (küla, vald ja maakond) ning klikkige "valin aadressi".

4. Pärast aadressi valimist aadressi valiku aken sulgub ning sisestusvormi vastavatesse lahtritesse ilmuvad valitud punkti aadressiandmed ning geograafilised koordinaadid.

NB! Kui klikite kaardil kindla postiaadressiga hoonel või kinnistul, siis punktis 2 kirjeldatud aadressivaliku akent ei ilmu ja vastava punkti aadressiandmed ja koordinaadid ilmuvad kohe sisestusvormi lahtritesse.

Tagasi